Vaterland (Fredrikstad)

Vaterland er en del av Fredrikstad by som ligger rett sør for Gamlebyen. Den er preget lav trehusbebyggelse fra 17- og 1800-tallet.