Litteraturhuset

Litteraturhuset åpnet 25. januar 2013 og er Norges nest største litteraturhus, et moderne bygg over fire etasjer, midt i Fredrikstad sentrum ved Vesterelven, med en totalflate på 3.000 kvadratmeter.

Det er det Fredrikstad-baserte eiendomsselskapet Fredriksborg AS som har bygget og som eier byggingen, og som leier ut lokaler til de ulike aktørene med tilhold på huset. Fredriksborg har sterke Fredrikstad-røtter helt tilbake til 1940-tallet, og eies og drives av familien Fredriksen.

Hjemmeside: Litteraturhuset

Photo/Bilder: Litteraturhuset

 

Fredrikstad er Norges 6. største og Østfolds største by med cirka 75 000 innbyggere fordelt på 283 km2. Byen ligger ved elevemunningen av Glomma. Elven deler byen mellom perlen Gamlebyen, grunnlagt i 1567, og dagens sentrum på vestsiden. 17 kilometer lenger nord ligger Sarpsborg med sine 55.000 innbyggere. De to byene vokser stadig tettere sammen og utgjør Nedre Glomma-regionen. Dette er en av de helt sentrale byområdene i Norge i dag.