Fredrikstad/Norway

Fredrikstad er en kommune i Østfold, med ca 81 000 innbyggere. Den er således Østfolds største, Østlandets nest største by og Norges sjette største kommune målt i antall innbyggere. Wikipedia